A A A

Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej  realizuje zadanie pn; „ Efektywna praca zdalna z osobami z niepełnosprawnością”. dofinansowanego ze środków PFRON będących do dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach którego zostaną przeprowadzone warsztaty online.

OFERTA PRACY
Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej
w ramach projektu pn.:
”Aktywna integracja w ZAZ w Rzeszowie”

OFERTA PRACY
Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej
w ramach projektu pn.:
”Aktywna integracja w ZAZ w Rzeszowie”

DOSTAWA WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO LOKALU ZAZ W RZESZOWIE W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNA INTEGRACJA W ZAZ W RZESZOWIE”.