A A A

Zapytanie ofertowe PZOZAZ/2131-1/146/19 na dostawę wraz z montażem mebli, urządzeń oraz sprzętu, stanowiących wyposażenie punktów gastronomicznych Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie.

Informujemy, że przedłużona została rekrutacja do projektu „Mieszkanie treningowe w Rzeszowie”.

Informujemy, że ruszyła dodatkowa rekrutacja do projektu „Kawiarnia Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie”.

OFERTA PRACY
Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej
w ramach projektu pn.:  ”Mieszkanie treningowe w Rzeszowie”