A A A

rops logoOd 01.08. do 31.10.2017 roku Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej realizuje projekt pn. Informator „Podkarpackie Zakłady Aktywności Zawodowej” dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Publikacja poświęcona będzie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami, współpracy PZOZAZiWTZ z Samorządem Województwa Podkarpackiego oraz promocji dobrych praktyk zarówno polskich jak i zagranicznych. Nie zabraknie również oferty podkarpackich zakładów aktywności zawodowej, ciekawych infografik i fotografii.