A A A

16 października w Rzeszowie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyła się konferencja pt: "Systematyczne kształcenie w warsztatach terapii zajęciowej i zakładach aktywności zawodowej szansą na rozwój zawodowy osób z niepełnosprawnością".

Jej organizatorami byli: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podkarpacki w Rzeszowie oraz Polski Związek Organizatorów ZAZ i WTZ.

Podczas konferencji zaprezentowany został model ścieżek kształcenia zawodowego DLM, który od 30 lat z powodzeniem użytkowany jest przy wspieraniu osób niepełnosprawnych w podjęciu pracy w niemieckich warsztatach (odp. zaz). Specjaliści PZOZAZiWTZ przedstawili efekty ponad 2 letniego pilotażu adaptacji modelu do polskich realiów i dobre praktyki z jego testowania w partnerstwach WTZ z ZAZ na Podkarpaciu. Na zakończenie odbyła się dyskusja na temat potrzebnych rozwiązań systemowych włączających osoby z niepełnosprawnościami w życie zawodowe.

W konferencji udział wzięli kierownicy WTZ i ZAZ, przedstawiciele organizatorów tych placówek, przedstawiciele Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Powiatowych Urzędów Pracy i innych instytucji z terenu województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.

Bardzo dziękujemy wszystkim prelegentom, przybyłym gościom i uczestnikom za twórczą, merytoryczną atmosferę!