A A A

Wraz z naszymi przyjaciółmi rozpoczęliśmy przygotowania do I Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami ♿ "Aktywni w Pracy".

Szczegóły wydarzenia znajdziecie na plakacie poniżej Wydarzenie kierujemy do osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w Zakładach Aktywności Zawodowej naszego województwa. Do kadry wspierającej, a także lokalnego samorządu. Chcemy tym samym otworzyć dyskusję o miejsce pracowników z różnymi deficytami a także wskazać znaczący wpływ strategii województwa Podkarpackie w funkcjonowaniu ekonomii społecznej.

Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie ☛https://www.podkarpackie.pl/

 

PZOZAZWTZ Forum Plakat A3