A A A

Przygotowując się do Forum Osób z Niepełnosprawnościami "Aktywni w Pracy" nie sposób zapomnieć o naszym partnerze, dzięki któremu możemy zorganizować to ważne wydarzenie.

Mowa oczywiście o władzach naszego województwa. Cieszymy się że dzięki otwartości na problemy osób z niepełnosprawnościami ♿ możemy zdziałać tak wiele.