A A A

OFERTA PRACY

Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach projektu pn.: ”Mieszkanie treningowe w Rzeszowie”

 


I.    Stanowisko:  OPIEKUN MIESZKANIA
II.    Termin składania ofert: 22-03-2019r.
III.    Opis stanowiska:

 • udział przy rekrutacji uczestników projektu,
 • udział przy opracowaniu zasad obowiązujących w mieszkaniu treningowym,
 • udział przy przeprowadzeniu indywidualnej diagnozy potrzeb każdego uczestnika projektu,
 • koordynacja działań administracyjnych i zarządzanie mieszkaniem treningowym,
 • bieżące monitorowanie poziomu funkcjonowania społecznego i stanu zdrowia uczestników projektu,
 • współpraca i wspieranie uczestników projektu w rozwiązywaniu ich problemów,
 • uczestnictwo i koordynacja w realizacji usług świadczonych w mieszkaniu treningowym,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy mieszkańcami,
 • współpraca z rodzinami mieszkańców.

IV.    Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (pedagog, psycholog, pracownik socjalny, terapeuta środowiskowy lub zajęciowy, pielęgniarka, asystent osoby niepełnosprawnej),
 • doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, chorobą psychiczną lub autyzmem – z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (minimum pół roku),
 • empatia, cierpliwość,
 • zaradność, dobra organizacja pracy,
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
 • poszanowanie innej osoby,
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

V.    Wymagane dokumenty:

 • aktualne CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe,


Szczegółowych informacji dotyczących składania oferty udziela p. Magdalena Pererwa tel. 501 538 106


Oferty należy składać do dnia 22-03-2019r. osobiście w biurze projektu PZOZAZiWTZ lub korespondencyjnie na adres: Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów  lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Prosimy o dopisanie w CV poniżej treści lub równoznacznej: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Polskim Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej.