A A A

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

Skład Komisji Rewizyjnej PZOZAZ i WTZ na lata 2017 – 2021:

Jakub Reizer - Przewodniczący
Bartłomiej Lampart - Członek
Mariusz Fedyk - Członek