A A A

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

Skład Komisji Rewizyjnej PZOZAZ i WTZ na lata 2017 – 2021:

• Jan Wilk – Przewodniczący
• Jakub Reizer – Członek
• Tomasz Flis – Członek