A A A

Informujemy, że przedłużona została rekrutacja do projektu „Mieszkanie treningowe w Rzeszowie”.

Informujemy, że ruszyła dodatkowa rekrutacja do projektu „Kawiarnia Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie”.

OFERTA PRACY
Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej
w ramach projektu pn.:  ”Mieszkanie treningowe w Rzeszowie”

OFERTA PRACY

Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach projektu pn.: ”Mieszkanie treningowe w Rzeszowie”