A A A

Projekt pn. "MÓJ GŁOS SIĘ LICZY"


Cel projektu :

Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności oraz zasobu umiejętności społecznych, które pozwolą na samodzielne występowanie w swoich sprawach i sprawach innych osób z niepełnosprawnościami u 15 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną  zamieszkujących na terenie powiatów: rzeszowskiego, m. Rzeszów, kolbuszowskiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego- do listopada 2020 r.

Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu mikrobus 8 osób + kierowca PZOZAZ/2131-2/192/19

Zapytanie ofertowe PZOZAZ/2131-1/146/19 na dostawę wraz z montażem mebli, urządzeń oraz sprzętu, stanowiących wyposażenie punktów gastronomicznych Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie.

Informujemy, że przedłużona została rekrutacja do projektu „Mieszkanie treningowe w Rzeszowie”.

Informujemy, że ruszyła dodatkowa rekrutacja do projektu „Kawiarnia Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie”.