ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, PL biuro@pzozaz.pl +48 501538106

Celem działania Związku jest integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, a także tworzenie warunków do rozwoju zakładów aktywności zawodowej oraz warsztatów terapii zajęciowej, jako podmiotów ekonomii społecznej.

§7, Statutu PZOZAZiWTZ

podatek

Przekaż 1,5% podatku
KRS 0000476428