ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, PL biuro@pzozaz.pl +48 501538106

WARSZTATY ONLINE PN: „EFEKTYWNA PRACA ZDALNA Z OSOBAMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ.”

POLSKI ZWIĄZEK ORGANIZATORÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej realizuje zadanie pn; „ Efektywna praca zdalna z osobami z niepełnosprawnością”. dofinansowanego ze środków PFRON będących do dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach którego zostaną przeprowadzone warsztaty online. Warsztaty poprowadzi Aleksandra Chodasz- trenerka i facylitatorka z 20-letnim doświadczeniem. Tworząca …

Czytaj dalej

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE – PONOWNA REKRUTACJA

POLSKI ZWIĄZEK ORGANIZATORÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Projekt pn. „MÓJ GŁOS SIĘ LICZY” Cel projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności oraz zasobu umiejętności społecznych, które pozwolą na samodzielne występowanie w swoich sprawach i sprawach innych osób z niepełnosprawnościami u 15 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących na terenie powiatów: rzeszowskiego, m. Rzeszów, kolbuszowskiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego- do listopada 2020 r. Grupa docelowa: …

Czytaj dalej