ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, PL biuro@pzozaz.pl +48 501538106

MÓJ GŁOS SIĘ LICZY – II EDYCJA

POLSKI ZWIĄZEK ORGANIZATORÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Projekt pn. „MÓJ GŁOS SIĘ LICZY – II edycja”   Cel projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności oraz zasobu umiejętności społecznych, które pozwolą na samodzielne występowanie w swoich sprawach …

Czytaj dalej

Kuchnia ZAZ w Rzeszowie

POLSKI ZWIĄZEK ORGANIZATORÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Numer i nazwa Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna Numer i nazwa Działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub …

Czytaj dalej

Mieszkanie Treningowe w Rzeszowie

POLSKI ZWIĄZEK ORGANIZATORÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Mieszkanie Treningowe w Rzeszowie Cel projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług świadczonych w lokalnej społeczności oraz zwiększanie aktywności społecznej 18 osób (9 kobiet i …

Czytaj dalej