ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, PL biuro@pzozaz.pl +48 501538106

 AKTYWNI W PRACY

POLSKI ZWIĄZEK ORGANIZATORÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

 AKTYWNI W PRACY Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej realizuje projekt pn; „Aktywni w pracy”. Projekt współfinansowany ze środków Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Celem …

Czytaj dalej

Zawody lekkoatletyczne dla osób z niepełnosprawnościami

POLSKI ZWIĄZEK ORGANIZATORÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

ZAWODY SPORTOWE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej realizuje zadanie pn; „Zawody lekkoatletyczne dla osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany ze środków PFRON będących …

Czytaj dalej

MÓJ GŁOS SIĘ LICZY – II EDYCJA

POLSKI ZWIĄZEK ORGANIZATORÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Projekt pn. „MÓJ GŁOS SIĘ LICZY – II edycja”   Cel projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności oraz zasobu umiejętności społecznych, które pozwolą na samodzielne występowanie w swoich sprawach …

Czytaj dalej

Treningi Mieszkaniowe w Mieszkaniu Treningowym w Rzeszowie

POLSKI ZWIĄZEK ORGANIZATORÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej realizuje projekt dofinansowany ze środków PFRON pn. „Treningi Samodzielności na Mieszkaniu Treningowym w Rzeszowie” Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie …

Czytaj dalej

Kuchnia ZAZ w Rzeszowie

POLSKI ZWIĄZEK ORGANIZATORÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Numer i nazwa Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna Numer i nazwa Działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub …

Czytaj dalej