ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, PL biuro@pzozaz.pl +48 501538106

Mieszkanie Treningowe w Rzeszowie

POLSKI ZWIĄZEK ORGANIZATORÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Mieszkanie Treningowe w Rzeszowie Cel projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług świadczonych w lokalnej społeczności oraz zwiększanie aktywności społecznej 18 osób (9 kobiet i 9 mężczyzn) z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem lub chorobą psychiczną z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zamieszkujących na terenie miasta Rzeszów lub powiatu rzeszowskiego do …

Czytaj dalej

PROJEKT PN: „AKTYWNA INTEGRACJA W ZAZ W RZESZOWIE”

POLSKI ZWIĄZEK ORGANIZATORÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Numer i nazwa Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna Numer i nazwa Działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe   Cel projektu: Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 12 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym …

Czytaj dalej

ASYSTENCJA OSOBISTA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

POLSKI ZWIĄZEK ORGANIZATORÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Zapraszamy do udziału w projekcie „Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnością” realizowanym przez Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej w okresie od 01.04.2021 do 31.03.2022r. Celem projektu jest zwiększenie samodzielności, rozwój predyspozycji do pełniejszego życia społecznego, wypracowanie nawyków radzenia sobie z sytuacjami dnia codziennego, a także umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia …

Czytaj dalej