ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, PL biuro@pzozaz.pl +48 501538106

Zarząd

Władzami Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej są:

  1. Walne Zebranie Członków.
  2. Zarząd.

Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

Skład Zarządu PZOZAZ i WTZ na lata 2021 – 2025:

Mariusz Mituś – Prezes
Tomasz Sieńko – Wiceprezes
Paweł Morawczyński – Wiceprezes
Salvatore Di Pasquale – Sekretarz
Ewelina Jachimowska – Członek
Wiesław Grenda – Członek
Aleksandra Weremczuk – Członek