A A A

 

Władzami Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej są:

1) Walne Zebranie Członków.
2) Zarząd.

Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

Skład Zarządu PZOZAZ i WTZ na lata 2017 – 2021:

Mariusz Mituś - Prezes
Tomasz Sieńko - Wiceprezes
Daniel Jakubowski - Wiceprezes
Salvatore Di Pasquale - Sekretarz
Ewelina Jachimowska - Członek
Paweł Morawczyński - Członek
Wiesław Grenda - Członek