A A A

 

Władzami Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej są:

1) Walne Zebranie Członków.
2) Zarząd.

Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

Skład Zarządu PZOZAZ i WTZ na lata 2017 – 2021:

• Mariusz Mituś – Prezes
• Salvatore Di Pasquale – Wiceprezes
• Tomasz Sieńko – Wiceprezes
• Adam Józefczyk – Sekretarz
• Wiesław Grenda – Członek
• Paweł Morawczyński – Członek
• Kazimiera Zaborowska – Członek