ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, PL biuro@pzozaz.pl +48 501538106

3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

🧡 3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób
z Niepełnosprawnościami.
👉 Każdy chce być możliwie samodzielny, radzić sobie w codziennym życiu, być częścią społeczeństwa, a osoby z niepełnosprawnościami nie są tu wyjątkiem.
✅ 13 grudnia 2006 roku została przyjęta Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych. W myśl jej zapisów osoby niepełnosprawne mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się (w tym równego z osobami pełnosprawnymi dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji),ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego, udziału w życiu politycznym
i kulturalnym.
❗️ Pamiętajmy o tym i działajmy, aby wskazane postulaty były przestrzegane