ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, PL biuro@pzozaz.pl +48 501538106

Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Kim są Organizatorzy podkarpackich Zakładów Aktywności Zawodowej? Od kiedy działają? Jaka idea im przyświeca? 🤝
Rozpoczynamy prezentację kolejnych organizacji (i jednego samorządu), które w naszym województwie tworzą i utrzymują miejsca pracy dla osób
z niepełnosprawnością.
Na początek Caritas Diecezji Rzeszowskiej, która w Budach Głogowskich prowadzi Zakład Aktywności Zawodowej Centrum Natura Caritas.🌳
Caritas Diecezji Rzeszowskiej została powołana w 1992 roku, tuż po ustanowieniu przez papieża Jana Pawła II Diecezji Rzeszowskiej. W specjalnym dekrecie Biskup Kazimierz Górny napisał: „Kościół święty zawsze otacza szczególną troską ludzi ubogich, chorych i potrzebujących. Z dniem 8 maja 1992 r. powołuję do istnienia i działania Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Niech święty Brat Albert patronuje tej działalności. Błogosławiony Józef Sebastian Pelczar i Błogosławiona Karolina niech towarzyszą swym wstawiennictwem”.
Na czele Caritas diecezjalnej stoi oficjalnie biskup miejsca, który w praktyce, zadania organizacyjne na szczeblu diecezjalnym zleca działającemu w jego imieniu dyrektorowi Caritas i wspomagającej dyrektora diecezjalnej centrali Caritas. Pierwszym dyrektorem Caritas Diecezji Rzeszowskiej był ks. mgr Stanisław Słowik.
Od 01.09.2020 funkcję dyrektora pełni ks. dr Piotr Potyrała.
Centrala diecezjalna posiada szereg podległych jej placówek. Biuro koordynuje działalność charytatywną w całej diecezji, w której fundamentalną rolę spełniają: Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas, Caritas Academica, Wolontariat Caritas dla Wychowawców i Osób Prowadzących Kolonie i Zimowiska, Przedszkolne Koło Caritas.
Głównymi placówkami Caritas Diecezji Rzeszowskiej są:
– Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny w Myczkowcach,
– Centrum dla Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie,
– Warsztaty Terapii Zajęciowej w: Rzeszowie, Ropczycach, Różance, Kolbuszowej i Gorlicach, Środowiskowe Domy Samopomocy w Tyczynie i Zaczerniu,
– Domy Pomocy Społecznej w Cmolasie i Chmielniku,
– Dom Samotnej Matki w Rzeszowie,
– Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego w Tyczynie, Ropczycach i Kątach,
– Dom Rehabilitacyjno – Opiekuńczy w Gorlicach,
– Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Jaśle i Głogowie Młp.,
– Kuchnie Caritas w Rzeszowie, Jaśle i Gorlicach,
– Zakład Aktywności Zawodowej „Centrum Natura” w Budach Głogowskich,
– Centrum Integracji Społecznej w Ropczycach-Witkowicach,
– Świetlice terapeutyczne w Ropczycach, Trzcianie, Niedźwiadzie i Wielopolu Skrzyńskim,
– Dzienny Dom Pomocy „Ochronka dla Seniora” w Zagorzycach.
Caritas Diecezji Rzeszowskiej prowadzi zbiórki i akcje charytatywne, dzięki którym możliwe jest wsparcie potrzebujących mieszkańców regionu, w tym dzieci. Organizacja realizuje wiele projektów i programów odpowiadających na aktualne potrzeby, m.in. Asystent Osoby Niepełnosprawnej i Opieka Wytchnieniowa, czy program pomocy dla seniorów „Na codzienne zakupy”. Od początku wojny w Ukrainie Caritas Diecezji Rzeszowskiej świadczy kompleksową pomoc mieszkańcom tego kraju, którzy znaleźli schronienie w naszym województwie.
fot. Caritas Diecezji Rzeszowskiej