ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, PL biuro@pzozaz.pl +48 501538106

Mamy to! – Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022

Wielką radością dla naszego Związku jest przyznany nam Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022.
Certyfikat otrzymaliśmy w kategorii Sukces rynkowy. 🤝
W tej samej kategorii Znak Jakości otrzymał także członek naszego Związku Zakład Aktywności Zawodowej Centrum Natura Caritas Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Budach Głogowskich👏👏👏
Serdecznie gratulujemy 🤗
Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 ma na celu wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju środowisk lokalnych. Podmioty te z sukcesem angażują się w realizację misji społecznej, jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą. Certyfikaty mają pomóc w budowie marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej.
Konkurs organizowany jest w partnerstwie przez:
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw – partnera.