ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, PL biuro@pzozaz.pl +48 501538106

Oferta pracy – TRENER PRACY W KANAPKARNI

Stanowisko: TRENER PRACY W KANAPKARNI
Termin składania ofert: 23-10-2020r.
Opis stanowiska:

 • zarządzanie personelem działu gastronomicznego,
 • zapewnienie dobrej organizacji pracy personelu,
 • planowanie oraz monitorowanie pracy personelu,
 • przestrzeganie obowiązujących norm i standardów,
 • zamawianie towarów i surowców,
 • racjonalne gospodarowanie towarem oraz nadzór nad gospodarką materialną.

Wymagania:

 • mile widziane doświadczenie zawodowe w gastronomii;
 • doświadczenie (min. 3 miesiące) w pracy z osobami z niepełnosprawnościami;
 • podstawowa wiedza w zakresie przepisów prawa pracy i zatrudniania osób niepełnosprawnych;
 • umiejętność nawiązywania i budowania relacji;
 • komunikatywność;
 • umiejętność współpracy i pracy zespołowej;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz personelu;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • odporność na stres;
 • dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty:

 • aktualne CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe,

Szczegółowych informacji dotyczących składania oferty udziela p. Magdalena Pererwa tel. 501 538 106

Oferty należy składać do dnia 23-10-2020r.:

 • osobiście w biurze projektu PZOZAZiWTZ, ul. Kolejowa 1, 35-073 Rzeszów
 • korespondencyjnie na adres: Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów
 • drogą mailową na adres: m.pererwa@pzozaz.pl