ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, PL biuro@pzozaz.pl +48 501538106

Wojewódzka Społeczna Rada ds Osób Niepełnosprawnych

Samorząd Województwa Podkarpackiego z roku na rok pozyskuje z PFRON coraz to większe środki na realizację zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Obradującą w środę w formie hybrydowej Wojewódzka Społeczna Rada ds Osób Niepełnosprawnych zaopiniowała pozytywnie projekt podziału tegorocznych środków na trzy zadania:
– dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji🏗🏠🏫
-dofinansowanie kosztów działania 13 zakładów aktywności zawodowej 👩‍🦽👩‍🌾👩‍🍳
-zlecanie fundacjom i organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 🏃‍♂️⚽️🎭
Łącznie na te zadania przeznaczono w bieżącym roku ponad 28 mln zł 👏👍
POLSKI ZWIĄZEK ORGANIZATORÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ POLSKI ZWIĄZEK ORGANIZATORÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ