ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, PL biuro@pzozaz.pl +48 501538106

 AKTYWNI W PRACY

 AKTYWNI W PRACY

Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej realizuje projekt pn; „Aktywni w pracy”.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Celem projektu jest promowanie aktywności osób z niepełnosprawnościami w szczególności pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej z terenu województwa podkarpackiego oraz budowanie pozytywnych postaw wobec tych osób na terenie województwa podkarpackiego, opracowanie i wydanie portfolio, przygotowanie i publikacja materiału filmowego oraz organizacja i przeprowadzanie III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami ”Aktywni w pracy”.

Projekt realizowany jest w okresie od 15.09.2022 r. do 14.12.2022 r.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE UZYSKAĆ MOŻNA:
– w biurze projektu: ul. Kolejowa 1, 35-073 Rzeszów

– telefonicznie: +48 501 538 106
– e-mail: biuro@pzozaz.pl

POLSKI ZWIĄZEK ORGANIZATORÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ