ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, PL biuro@pzozaz.pl +48 501538106

Zawody lekkoatletyczne dla osób z niepełnosprawnościami

ZAWODY SPORTOWE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej realizuje zadanie pn; „Zawody lekkoatletyczne dla osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany ze środków PFRON będących do dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach którego zostaną zorganizowane zawody lekkoatletyczne.

Zadanie realizowane będzie w okresie 03.10.2022r. – 30.11.2022r.

Uczestnikami projektu będą 192 osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 18 roku życia
z terenu województwa podkarpackiego, będące pracownikami 12 podkarpackich Zakładów Aktywności Zawodowej

Celem Projektu jest:

  • wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami w dostępie do udziału
    w kulturze, sporcie i rekreacji,
  • promowanie wśród osób z niepełnosprawnościami prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu,
  • propagowanie zdrowego, aktywnego stylu życia i integracja poprzez sport,
  • rozwój i podtrzymanie przez osoby z niepełnosprawnościami ogólnej kondycji psychofizycznej, umiejętności współpracy w zespole, umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu,
  • upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród osób z niepełnosprawnościami

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących do dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE UZYSKAĆ MOŻNA:

– w biurze projektu: ul. Kolejowa 1, 35-073 Rzeszów

– telefonicznie: +48 501 538 106
– e-mail: biuro@pzozaz.pl

POLSKI ZWIĄZEK ORGANIZATORÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ POLSKI ZWIĄZEK ORGANIZATORÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ