ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, PL biuro@pzozaz.pl +48 501538106

Oferta pracy – OPIEKUN

I. Stanowisko: OPIEKUN MIESZKANIA
II. Termin składania ofert: 22-03-2019r.
III. Opis stanowiska:

 • udział przy rekrutacji uczestników projektu,
 • udział przy opracowaniu zasad obowiązujących w mieszkaniu treningowym,
 • udział przy przeprowadzeniu indywidualnej diagnozy potrzeb każdego uczestnika projektu,
 • koordynacja działań administracyjnych i zarządzanie mieszkaniem treningowym,
 • bieżące monitorowanie poziomu funkcjonowania społecznego i stanu zdrowia uczestników projektu,
 • współpraca i wspieranie uczestników projektu w rozwiązywaniu ich problemów,
 • uczestnictwo i koordynacja w realizacji usług świadczonych w mieszkaniu treningowym,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy mieszkańcami,
 • współpraca z rodzinami mieszkańców.

IV. Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (pedagog, psycholog, pracownik socjalny, terapeuta środowiskowy lub zajęciowy, pielęgniarka, asystent osoby niepełnosprawnej),
 • doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, chorobą psychiczną lub autyzmem – z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (minimum pół roku),
 • empatia, cierpliwość,
 • zaradność, dobra organizacja pracy,
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
 • poszanowanie innej osoby,
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

V. Wymagane dokumenty:

 • aktualne CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe,

Szczegółowych informacji dotyczących składania oferty udziela p. Magdalena Pererwa tel. 501 538 106

Oferty należy składać do dnia 22-03-2019r. osobiście w biurze projektu PZOZAZiWTZ lub korespondencyjnie na adres: Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów lub drogą mailową na adres: biuro@pzozaz.pl