ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, PL biuro@pzozaz.pl +48 501538106

Oferta pracy – TRENER OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Stanowisko: TRENER OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Termin składania ofert: 30-04-2019r.
Opis stanowiska:

– określenie zasad i sposobu realizacji planu usamodzielniania mieszkańców,
– indywidualna diagnoza potrzeb każdego uczestnika projektu,
– pomoc uczestnikom projektu w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
– ewentualne wsparcie opiekuńcze, asystenckie,
– wsparcie uczestników projektu podczas pobytu w mieszkaniu treningowym, w tym prowadzonych treningów,
– indywidualne stymulowanie uczestników projektu na rozwój wewnętrzny, pobudzanie zainteresowań i podejmowanie aktywności,
– motywowanie uczestników projektu do maksymalnie niezależnego życia w integracji ze społeczeństwem

Wymagania:

– wykształcenie minimum zawodowe,
– kwalifikacje nabyte poprzez naukę i szkolenia lub poprzez doświadczenie zawodowe (min. 6 miesięcy pracy z osobami z niepełnosprawnościami) lub/i doświadczenie w indywidualnym wspieraniu osoby niepełnosprawnej,
– empatia, cierpliwość,
– zaradność, dobra organizacja pracy,
– radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
– poszanowanie innej osoby,
– łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

Wymagane dokumenty:

– aktualne CV,
– list motywacyjny,
– kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje,
– kserokopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe,

Szczegółowych informacji dotyczących składania oferty udziela p. Magdalena Pererwa tel. 501 538 106

Oferty należy składać do dnia 30-04-2019r. osobiście w biurze projektu PZOZAZ lub korespondencyjnie na adres: Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów lub drogą mailową na adres: biuro@pzozaz.pl