ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, PL biuro@pzozaz.pl +48 501538106

Oferta pracy – TRENER PRACY W KAWIARNI

I. Stanowisko: TRENER PRACY W KAWIARNI
II. Termin składania ofert: 31-07-2018r.
III. Opis stanowiska:

– zarządzanie personelem działu gastronomicznego,
– zapewnienie dobrej organizacji pracy personelu,
– planowanie oraz monitorowanie pracy personelu,
– przestrzeganie obowiązujących norm i standardów,
– zamawianie towarów i surowców,
– racjonalne gospodarowanie towarem oraz nadzór nad gospodarką materialną.

IV. Wymagania:

– mile widziane doświadczenie zawodowe w gastronomii/cukiernictwie;
– podstawowa wiedza w zakresie przepisów prawa pracy i zatrudniania osób niepełnosprawnych;
– umiejętność nawiązywania i budowania relacji;
– komunikatywność;
– umiejętność współpracy i pracy zespołowej;
– bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz personelu;
– umiejętność pracy pod presją czasu;
– odporność na stres;
– dyspozycyjność.

V. Wymagane dokumenty:

– aktualne CV,
– list motywacyjny,
– kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje,
– kserokopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe,

Szczegółowych informacji dotyczących składania oferty udziela p. Magdalena Pererwa tel. 17 853-46-69

Oferty należy składać do dnia 31-07-2018r. osobiście w biurze projektu PZOZAZ lub korespondencyjnie na adres: Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów lub drogą mailową na adres: m.pererwa@pzozaz.pl