ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, PL biuro@pzozaz.pl +48 501538106

Oferta pracy – TRENER PRACY/CUKIERNIK

I. Stanowisko: TRENER PRACY/CUKIERNIK
II. Termin składania ofert: 31-07-2018r.
III. Opis stanowiska:

– zarządzanie personelem działu,
– zapewnienie dobrej organizacji pracy podległego personelu,
– nadzorowanie jakości serwowanych wyrobów cukierniczych,
– przestrzeganie obowiązujących norm i standardów,
– tworzenie ofert wyrobów,
– podejmowanie inicjatyw we wprowadzaniu nowych wyrobów cukierniczych,
– zamawianie towaru i surowców,
– racjonalne gospodarowanie towarem oraz nadzór nad gospodarką materialną.

IV. Wymagania:

– wyksztalcenie dowolne, mile widziane w kierunku cukiernik;
– doświadczenie zawodowe w branży cukierniczej poparte świadectwami pracy lub referencjami;
– doświadczenie (min. 3 miesiące) w pracy z osobami z niepełnosprawnościami
– podstawowa wiedza w zakresie przepisów prawa pracy i zatrudniania osób niepełnosprawnych;
– pasja pieczenia;
– umiejętność planowania produkcji cukierniczej;
– kreatywność i znajomość najnowszych trendów w cukiernictwie;
– znajomość zagadnień z obszaru HACCP;
– bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz podległego personelu;
– umiejętność pracy pod presją czasu;
– odporność na stres;
– dyspozycyjność.

V. Wymagane dokumenty:

– aktualne CV ze zdjęciem,
– list motywacyjny,
– kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje,
– kserokopie dokument ów potwierdzające doświadczenie zawodowe,

Szczegółowych informacji dotyczących składania oferty udziela p. Magdalena Pererwa tel. 17 853-46-69

Oferty należy składać do dnia 31-07-2018r. osobiście w biurze PZOZAZiWTZ lub korespondencyjnie na adres: Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów lub drogą mailową na adres: m.pererwa@pzozaz.pl