ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, PL biuro@pzozaz.pl +48 501538106

Oferta pracy – Trener Pracy

Stanowisko: KUCHARZ/TRENER PRACY

Termin składania ofert: 23-05-2018r.

Opis stanowiska:

 • praca w gastronomii,
 • praca z osobami z niepełnosprawnościami,
 • praca od poniedziałku do piątku
 • zarządzanie personelem działu gastronomicznego,
 • zapewnienie dobrej organizacji pracy personelu,
 • planowanie oraz monitorowanie pracy personelu,
 • przestrzeganie obowiązujących norm i standardów,
 • zamawianie towarów i surowców,
 • racjonalne gospodarowanie towarem oraz nadzór nad gospodarką materialną.

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe w gastronomii;
 • umiejętność nawiązywania i budowania relacji;
 • komunikatywność;
 • umiejętność współpracy i pracy zespołowej;
 • znajomość zagadnień z obszaru HACCP;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz personelu;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty:

 • aktualne CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe,

 

Szczegółowych informacji dotyczących składania oferty udziela p. Sylwia Brzezowska tel. 17 853-46-69, 517-378-991

Oferty należy składać do dnia 23-05-2018r. osobiście w biurze Zakładu Aktywności Zawodowej lub korespondencyjnie na adres: Zakład Aktywności Zawodowej PZOZAZiWTZ, ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów lub drogą mailową na adres: zaz@pzozaz.pl