ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, PL biuro@pzozaz.pl +48 501538106

Treningi Mieszkaniowe w Mieszkaniu Treningowym w Rzeszowie

Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej realizuje projekt dofinansowany ze środków PFRON pn. „Treningi Samodzielności na Mieszkaniu Treningowym w Rzeszowie”

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności u 18 osób  z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem lub chorobą psychiczną z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zamieszkujących na terenie miasta Rzeszów lub powiatu rzeszowskiego.

Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu jest 18 osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem lub chorobą psychiczną z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zamieszkujące na terenie miasta Rzeszów lub powiatu rzeszowskiego – w wieku od 18 do 50 r.ż

Krótki opis:

Projekt realizowany będzie w Mieszkaniu Treningowym na ul. Lewakowskiego 1a/25 w Rzeszowie. W ramach projektu prowadzone będą formy wsparcia tygodniowych treningów samodzielności.

W ramach projektu prowadzone są:
– trening aktywności od godziny 15.00 – 20.00
– wieczorny trening fizjologiczny od godziny 20.00 – 24.00
– „dyżur nocny” od godziny 00.00 – 06.00
– poranny trening fizjologiczny od godziny 06.00 – 08.00
Podczas weekendów dodatkowo od godziny 08.00 – 15.00 prowadzony jest trening adaptacyjny.

Wyżej wymienione usługi na rzecz beneficjenta świadczone będą przez asystentów osoby niepełnosprawnej

Projekt realizowany będzie od 01.06.2022 r. do 31.03.2023 r.

W dniach 16 i 18 maja o godzinie 14.00 dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie odbędą się spotkania informacyjne . Spotkania odbędą się w Sali szkoleniowej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie znajdującej się w Galerii Center Park przy ul. Kolejowej 1 w Rzeszowie (II piętro, wejście od ul. Żeromskiego)

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków z budżetu Województwa Podkarpackiego.

POLSKI ZWIĄZEK ORGANIZATORÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

POLSKI ZWIĄZEK ORGANIZATORÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ