ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, PL biuro@pzozaz.pl +48 501538106

Treningi Mieszkaniowe w Mieszkaniu Treningowym w Rzeszowie

Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej realizuje projekt dofinansowany ze środków PFRON pn. „Treningi Samodzielności na Mieszkaniu Treningowym w Rzeszowie”

 

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności u 18 osób  z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem lub chorobą psychiczną z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zamieszkujących na terenie miasta Rzeszów lub powiatu rzeszowskiego.

Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu jest 18 osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem lub chorobą psychiczną z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zamieszkujące na terenie miasta Rzeszów lub powiatu rzeszowskiego – w wieku od 18 do 50 r.ż

Krótki opis:

Projekt realizowany będzie w Mieszkaniu Treningowym na ul. Lewakowskiego 1a/25 w Rzeszowie. W ramach projektu prowadzone będą formy wsparcia tygodniowych treningów samodzielności.

W ramach projektu prowadzone są:
– trening aktywności  od godziny 15.00 – 20.00
– wieczorny trening fizjologiczny od godziny 20.00 – 24.00
– „dyżur nocny” od godziny 00.00 – 06.00
– poranny trening fizjologiczny od godziny 06.00 – 08.00
Podczas weekendów dodatkowo od godziny 08.00 – 15.00 prowadzony jest trening adaptacyjny.

Wyżej wymienione usługi na rzecz beneficjenta świadczone będą przez asystentów osoby niepełnosprawnej

Projekt realizowany będzie od 01.06.2022 r. do 31.03.2023 r.

POLSKI ZWIĄZEK ORGANIZATORÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

 

 

 

 

 

W dniach 16 i 18 maja o godzinie 14.00 dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie odbędą się spotkania informacyjne . Spotkania odbędą się w Sali szkoleniowej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie znajdującej się w Galerii Center Park przy ul. Kolejowej 1 w Rzeszowie (II piętro, wejście od ul. Żeromskiego)