ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, PL biuro@pzozaz.pl +48 501538106

MÓJ GŁOS SIĘ LICZY – II EDYCJA

Projekt pn. „MÓJ GŁOS SIĘ LICZY – II edycja”

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności oraz zasobu umiejętności społecznych, które pozwolą na samodzielne występowanie w swoich sprawach i innych osób z niepełnosprawnościami u 12 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną do maja 2024 roku.

Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu będzie 12 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących na terenie powiatów: rzeszowski, m. Rzeszów, kolbuszowski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski.

Krótki opis:

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2024 r. Projekt pozwoli rozszerzyć działalność rzeszowskich selfadwokatów. Umożliwi zyskanie przez nich nowych kompetencji, umocnienie już nabytych oraz zwiększyć ich rozpoznawalność w środowisku lokalnym. W ramach projektu będą realizowane następujące działania

 1. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie.
 2. Warsztaty z zakresu self-adwokatury
 3. Warsztaty z rozwoju osobistego
 4. Warsztaty z zakresu komunikacji medialnej w ramach których zostaną przeprowadzone dwie sondy uliczne
 5. Warsztaty na temat konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 6. Cykl warsztatów z zakresu poruszania się po internecie, komunikatorów internetowych, e- mail, zoom, facebook, strony internetowe jednostek publicznych oraz podstawowych programów. W ramach działania planuje się utworzenie strony internetowej o tematyce self-adwokatury
 7. Sześć dyskusyjnych paneli self- adwokatów
 8. Wydanie dwóch informatorów self-adwokatów
 9. Cykl audycji radiowych.
 10. Warsztaty z zakresu ETR (teksty łatwe do czytania) i filmów UN CRPD (filmy łatwe w zrozumieniu)
 11. Wyjazd integrująco- warsztatowy Warszawa (3 dni)
 12. Wyjazd integrująco- warsztatowy Bieszczady (3 dni)
 13. Film społeczny promujący self- adwokaturę
 14. Sesja zdjęciowa self- adwokatów
 15. Zarządzanie, monitorowanie, promocja i rozliczanie projektu

Budżet projektu:

Łączna wysokość kosztów: 195 740,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych). Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.