ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, PL biuro@pzozaz.pl +48 501538106

ASYSTENCJA OSOBISTA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Zapraszamy do udziału w projekcie „Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnością” realizowanym przez Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej
i Warsztatów Terapii Zajęciowej w okresie od 01.04.2021 do 31.03.2022r.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności, rozwój predyspozycji do pełniejszego życia społecznego, wypracowanie nawyków radzenia sobie z sytuacjami dnia codziennego, a także umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia 30 osobom z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym lub umiarkowanych z powodu choroby psychicznej, niepełnosprawności intelektualnej, autyzmu, w wieku od 18 roku życia, zamieszkałych na terenie powiatu
m. Rzeszów, rzeszowskiego, łańcuckiego, kolbuszowskiego.

Wsparcie realizowane jest średnio 30 godzin w miesiącu w godzinach popołudniowych lub
w weekendy przez asystentów osobistych w sposób uwzględniający indywidualne potrzeby
i możliwości osoby z niepełnosprawnością.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków z budżetu Województwa Podkarpackiego. 

POLSKI ZWIĄZEK ORGANIZATORÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE UZYSKAĆ MOŻNA:
– w biurze projektu: ul. Kolejowa 1, 35-073 Rzeszów
– telefonicznie: +48 501 538 106
– e-mail: biuro@pzozaz.pl