ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, PL biuro@pzozaz.pl +48 501538106

INDYWIDUALNA ASYSTENCJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – 2022

INDYWIDUALNA ASYSTENCJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – 2022

Zapraszamy do udziału w projekcie „Indywidualna asystencja dla osób z niepełnosprawnościami – 2022” realizowanym przez Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej  w okresie od 01.07.2022 do 14.12.2022r.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności, rozwój predyspozycji do pełniejszego życia społecznego, wypracowanie nawyków radzenia sobie z sytuacjami dnia codziennego, a także umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia 12 osobom z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym lub umiarkowanych z powodu choroby psychicznej, niepełnosprawności intelektualnej, autyzmu, w wieku od 18 roku życia, zamieszkałych na terenie powiatu m. Rzeszów oraz rzeszowskiego.

Wsparcie realizowane będzie średnio 20 godzin w miesiącu przez asystentów osobistych w sposób uwzględniający indywidualne potrzeby
i możliwości osoby z niepełnosprawnością.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE UZYSKAĆ MOŻNA:

– w biurze projektu: ul. Kolejowa 1, 35-073 Rzeszów

– telefonicznie: +48 501 538 106

– e-mail: biuro@pzozaz.pl

POLSKI ZWIĄZEK ORGANIZATORÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ