ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, PL biuro@pzozaz.pl +48 501538106

Zachowanie trwałości projektu pn. ”Mieszkanie treningowe w Rzeszowie”

POLSKI ZWIĄZEK ORGANIZATORÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

W związku z zakończeniem realizacji projektu pn. ”Mieszkanie treningowe w Rzeszowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII. „Integracja społeczna”; Działanie 8.3. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wnioskodawca potwierdza, że świadczy usługi
o zbliżonej jakości wsparcia i zakresie podobnym do usług świadczonych w ramach niniejszego projektu oraz potwierdza gotowość do realizacji wsparcia do łącznej liczby 3 miejsc w mieszkaniu treningowym zlokalizowanym w Rzeszowie przy ul. Lewakowskiego 1a/25, dla łącznie 18 osób powyżej 18-go roku życia, z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z upośledzeniem umysłowym, chorobą psychiczną lub autyzmem, zamieszkujących na terenie m. Rzeszów lub powiatu rzeszowskiego.