ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, PL biuro@pzozaz.pl +48 501538106

Rozszerzenie ZAZ w Rzeszowie

Projekt pn. „ROZSZERZENIE ZAZ W RZESZOWIE”

Okres realizacji projektu: 01.11.2023 do 30.06.2026 r.
Wartość projektu: 5 075 023,60 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 4 313 770,06 zł

Polski Związek Organizatorów ZAZ i WTZ realizuje projekt pn.: „Rozszerzenie ZAZ w Rzeszowie”.

Opis i cel projektu:
Głównym celem projektu jest podniesienie do 30 czerwca 2026 r. poziomu aktywności społecznej i zawodowej 14 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym (u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną), zamieszkujących na terenie powiatów miasto Rzeszów, rzeszowskiego, strzyżowskiego, kolbuszowskiego, sędziszowsko-ropczyckiego oraz łańcuckiego. W wieku od 18 do 64 roku życia, pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia.

W ramach projektu planuje się zwiększenie zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Rzeszowie o 14 osób z niepełnosprawnością oraz zwiększenie zakresu prowadzonych usług i produkcji o usługi związane z organizacją oraz obsługą różnego rodzaju eventów oraz gastronomiczne (w tym cukiernicze) – działalność tych usług zostanie rozszerzona.

Działania realizowane w ramach projektu:

Zadanie 1: Rozszerzenie działalności ZAZ z siedzibą w Rzeszowie

  1. Remont i dostosowanie lokalu, dostosowanie i doposażenie 14 stanowisk pracy oraz zaplecza – zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia. (Lokal gastronomiczny zostanie przeznaczony do organizacji oraz obsługi różnego rodzaju eventów)
  2. Zatrudnienie w ZAZ.
  3. Odbiór stanowisk pracy przez odpowiednie służby.
  4. Zakup samochodu do przewozu Uczestników Projektu.
  5. Zakup materiałów niezbędnych do świadczenia usług i produkcji.
  6. Dowóz Uczestników Projektu do miejsca wykonywania pracy i z powrotem.

Zadanie 2: Praca, aktywizacja społeczno-zawodowa oraz rehabilitacja w ZAZ w Rzeszowie.

W ramach projektu zostanie zatrudnionych 14 osób z niepełnosprawnością na 5/7 etatu w Zakładzie Aktywności Zawodowej – praca zmianowa ( 5 godzin dziennie pracy oraz 1 godz. przeznaczoną na zajęcia rehabilitacyjne)

Niezbędne wsparcie Uczestnikom Projektu zapewni kadra obsługowo – rehabilitacyjna tj. menadżer, trenerzy pracy (w tym trenerzy pracy/kierowcy), psycholog, doradca zawodowy oraz fizjoterapeuta.

Najważniejszymi rezultatami projektu będzie objęcie wsparciem 14 osób z niepełnosprawnością oraz wzrost u nich aktywności społecznej i zawodowej.

Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027.

#FunduszeEuropejskie

POLSKI ZWIĄZEK ORGANIZATORÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ